Privacy Statement

1. Algemeen
Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund N.V., verder te noemen Bouwinvest, verhuurt en beheert kantoren in de vier grote steden van Nederland.
Indien u onze website(s) bezoekt en/of zich via onze website(s) interesse toont voor een kantoor, verwerken wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens van u.

Bouwinvest Real Estate Investors B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens via onze website. Bouwinvest is gevestigd te (1043 DG) Amsterdam aan de La Guardiaweg 4.

Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met die persoonsgegevens omgaan en waar wij die gegevens voor gebruiken. In dit statement informeren wij u ook over uw rechten in dit kader.

Bouwinvest hanteert een strikt privacybeleid. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt.

2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bouwinvest verzamelt en verwerkt als u onze website(s) bezoekt en/of uw interesse kenbaar maakt voor een commerciële ruimte en/of zich via onze website inschrijft voor een commerciële ruimte.

3. Uitleg en opbouw van dit privacy statement
In dit privacy statement beschrijven we per doel welke persoonsgegevens Bouwinvest van u verwerkt als u onze website(s) bezoekt.

4. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

4.1 Functionaliteiten van de website en gepersonaliseerde informatie op de website
Doel
Om u als bezoeker/gebruiker van onze website(s) een optimale gebruikerservaring te kunnen bieden, verwerken wij een aantal persoonsgegevens.
De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Bouwinvest.
Daarnaast willen we zo relevant mogelijk voor u zijn en proberen de website aan te passen aan uw voorkeuren. Dit kunnen wij doen door, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, cookies te plaatsen.
Voor de website maken we gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Op onze website worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te geven. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.
Wij analyseren uw gegevens om op onze website en externe websites zoals sociale media platforms informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren.
Daarnaast maakt Bouwinvest gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Voor het gebruik van de cookies dient u toestemming te geven. Bij een bezoek aan de website verschijnt er een standaardmelding. Door op de button in de melding te klikken, geeft u toestemming voor het gebruik van de cookies.
Wanneer u geen toestemming geeft, zal de website niet altijd goed functioneren.
Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn: het IP-adres van uw apparaat, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waar u mee surft en de duur en het tijdstip van een bezoek. Deze persoonsgegevens worden verstrekt aan onze makelaars danwel beheerder.
4.2 Inschrijven op de website
Doel
Inschrijven op de website, ten behoeve van aanvragen brochure, contactverzoek, verzoek tot bezichtiging of maak een afspraak.
Naar aanleiding van de aanvraag van de verhuurbrochure kan Bouwinvest op grond van gerechtvaardigd belang contact opnemen met de aanvrager van de brochure.
Persoonsgegevens
De (persoons)gegevens die wij in dit kader verwerken zijn: bedrijfsnaam, contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres.
De bedrijfsnaam is in principe geen persoonsgegeven. De gegevens van de contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres, die herleidbaar zijn naar een persoon betreffen wel persoonsgegevens.

4.3 Nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen
Doel
Wij sturen u graag elektronische nieuwsbrieven en aanbiedingen om u op de hoogte te houden over onze projecten. Dit zullen wij alleen doen na voorafgaande toestemming van u.
U kunt zich te allen tijde via de unsubscribe button afmelden voor nieuwsbrieven en aanbiedingen.
Doel van de verwerking van uw gegevens is relatiebeheer en marketing.
Gegevens
Voor dit doel verwerken wij de volgende gegevens: e-mailadres.

4.5 Trendanalyse
Doel
Bouwinvest voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. Tenzij u ons hiervoor voorafgaande toestemming heeft gegeven, gebruiken wij deze onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op u zijn gericht. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.
Gegevens
Voor dit doel verwerken wij de volgende gegevens: bezoek(duur), bekeken pagina’s, device gebruik, interesse in projecten/kantoren, cross-sell informatie en funnelanalyse.

5. Verstrekking van uw gegevens aan derden
Bouwinvest schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in (zoals hostingdiensten, CRM leverancier, makelaars, vastgoedbeheerders en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Bouwinvest de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in het kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Uitsluitend wanneer Bouwinvest hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en Openbaar Ministerie, of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging
Bouwinvest gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Bouwinvest heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers en beveiligde servers.
Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie.

7. Uw rechten en vragen
U heeft het recht om Bouwinvest een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens.
Een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:
Mijngegevens@bouwinvest.nl
Of per post aan:
Bouwinvest Office Fund
Postbus 56045
1040 AA Amsterdam
Voor klachten over het verwerken van persoonsgegevens kunt u uiteraard terecht bij ons en daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken en de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen.

9. Wijzigingen privacystatement
Het privacy statement van Bouwinvest kan worden gewijzigd als wij voornemens zijn het gebruik van uw persoonsgegevens te wijzigen of als andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van het privacy statement vindt u altijd op onze website. Daarnaast zal wanneer u over een “Mijn omgeving” beschikt ook het vernieuwde privacy statement daar ontvangen.
Wij raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 23 mei 2018